Πρόγνωση υετού για την Ελλάδα / 3-72 ώρες  (Μοντέλο: BOLAM)

(Στις 3 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  cirrus.meteo.noa.gr

Πρόγνωση υετού για την Αττική / 3-72 ώρες  (Μοντέλο: BOLAM)

(Στις 3 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  cirrus.meteo.noa

 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦